Здрава школа

Уз подршко Министарства здравља и Министарства просвете ОШ „13. октобар“ из Ћуприје одабрана је 2. марта 1992. године да буде део пројекта „Здрава школа“. Овај пројекат покренуо је Медицински факултет у Београду – Институт за социјалну медицину, статистику и истраживања …