Ћуприја, матична школа

Алексе Шантића
Ћуприја, Србија 35230
Phone: 035 8472477

село Сење, издвојено одељење

село Сење
Ћуприја, Србија 35233
Phone: 035 434 520

село Мијатовац, издојено одељење

Мијатовац село
Ћуприја, Србија 35230
Phone: 035 433 939
 

село Супска, издвојено одељење

село Супска
Ћуприја, Србја 35228
Phone: 035 ..
 

село Вирине, издвојено одељење

Вирине
Ћуприја, Србија 35230
Phone: 035 84 35 983