Стрипотека

У склопу развојних активности школе, а у циљу побољшања понуде ваннаставних активности, у нашој школи је започео са радом стрип – клуб  – библиотека стрипова,