Програм ,,Школа без насиља“ је део пројекта под покровитељством Министарства просвете и технолошког развоја Србије и УНИЦЕФ-а.

Школским развојним планом,за период 2004-2008.године.,наставници,родитељи и представници Школског одбора,усагласили су да је питање безбедности,заштите деце и ненасиље тема која је од приоритетне важности за рад школе.Школски тим за ШРП је у свом акционом плану реализовао прикупљање потребне документације,и апликације за реализацију овог програма у нашој школи. Како је списак пријављених школа био знатан,остварење реализације се десило октобра 2012. године.Тада је школа,на свечаном пријему испред представника МПС-а и УНИЦЕФ-а, укључена у програм ,,Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“.
Реализација програма се одвија у неколико фаза: иницијално истраживање ( за процену стања у школи),анализа резултата истраживања и акциони план.запослени у школи су прошли обуке за превентивни рад у одељењу, интервентне активности и нивои насиља, радионице за родитеље,формирање унутрашње и спољашње заштитне мреже, рад са Вршњачким тимом.
Кључни појмови програма су : поштовање Протокола о заштити деце,формирање листа вредности и правила (којим ћемо остваривати вредности); рад са родитељима и развијање свести о позитивном васпитању и одрастању,без казне и страха; реституцији – позитиван начин враћања у вредности. Важност да се дете само сети шта треба да уради,да негативна ситуација пређе у позитивну.

Програм је заснован на принципима хуманистичких теорија учења,по којима :

  1. Ученици имају могућност да се сами усмеравају.
  2. Ученик има могућност да преузме одговорност за своје понашање и учење.
  3. Сопствена процена учења и понашања – кључни моменат у осамостаљивању и преузимању одговорности за напредовање и кориговање ставова и понашања.
  4. Сваки процес учења и изградње ставова је ефикасан ако се дешава у ситуацијама у којима нема страха.

Реализација програма још траје.Вршњачки тим, ученици и наставници непрестано,у свакодневном раду освајају нова знања и идеје у превенцији и заштити деце од насиља.