„Деца су истински сликари идеја“ – Max Desoar

Дечје ликовно стваралаштво представља један од основних облика изражавања дечјег психичког живота, дечје личности и зато је значајно. Поред говора помоћу кога дета изражава своја осећања и доживљаје, визуелно стваралаштво је једно од најискренијих начина дечјег изражавања.