ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

Програм ,,Школа без насиља“ је део пројекта под покровитељством Министарства просвете и технолошког развоја Србије и УНИЦЕФ-а. Школским развојним планом,за период 2004-2008.године.,наставници,родитељи и представници Школског одбора,усагласили су да је питање безбедности,заштите деце и ненасиље тема која је од приоритетне важности …