Уз подршко Министарства здравља и Министарства просвете ОШ „13. октобар“ из Ћуприје одабрана је 2. марта 1992. године да буде део пројекта „Здрава школа“. Овај пројекат покренуо је Медицински факултет у Београду – Институт за социјалну медицину, статистику и истраживања у здравству и Медицински факултет у Новом Саду – ЗЗЗЗ (Одељење за социјалну медицину). Руководиоци пројекта били су проф. др Мирјана Живковић и проф. др Бранка Легатић.

Избор школа, које ће бити део пројекта „Здрава школа“, извршен је на основу успеха школе у образовном и васпитном раду са ученицима, као и радних услова које школа обезбеђује, са задатком да постане центар за ширење идеја и садржаја пројекта на основне школе.

Програм „Здрава школа“ подразумева комплетну акцију унапређења здравља у школи, свеобухватни образовни програм, односе између наставника и ученика, школску средину као и однос између школа, родитеља и локалне заједнице.

У Југославији је 1992. године у мрежи „Здрава школа“ било 13 школа. Поштујући захтеве пројекта, школе из примарне мреже у току свог петогодишњег рада успеле су да постану методолошки центри за ширење идеја и садржаја програма, а нарочито значајним постигнућем сматра се укључење још 32 школе у пројекат.

У ОШ „13. октобар“ је 15.11.1997. године формиран Школски здравствени одбор у саставу: Небојша Саџаковић, Љиљана Ерић, Жаклина Милетић, Радмила Николић, Селимир Марковић, Димитрије Митровић, Биљана Ђокић, Драгана Грубач, Боле Нешић, а за координатора је проглашена мр Љубица – Буба Ђукановић. За ментора пројекта у школи одређена је наставница Љиљана Ерић.

Придржавајући се програма „Здрава школа“, колектив ОШ „13. октобар“ посветио се раду на упознавању са појмом здравља, побољшању хигијенских услова школске средине, бавио се школском исхраном и здрављем школске деце и превенцијом стреса и агресивности у школи. Кроз радионице посвећенеочувању здравља, здравим стиловима живота, превенцији на плану пушења, алкохолизма, сиде, менталног здравља школске деце, наставници су остварили циљеве пројекта „Здрава школа“ и промовисали здравље у школској средини. Истрајан и вредан рад наставникаи ученика наше школе резултирао је сређивањем учионица (превљењем паноа, подстицањем и излагањем дечјег стваралаштва), уређивањем школског дворишта (озелењавањем површина, постављањем канти за смеће и депоа за смеће под слоганом „Ми чистимо, а ви?“). Учионице су пуне цвећа о којима ученици воде рачуна, а формиран је и Актив школских хигијеничара који оцењују уређеност учионица једном недељно и резултате приказују на графиконима. За награду два најбоље оцењена одељења добијају једнодневну екскурзију.

Ученици су се понели озбиљно и одговорно, па су вредно радили на сређивању холова, учионица, одржавању хигијене мокрих чворова, учествовали у свим акцијама у граду, а о њиховом раду редовно је извештавано на локалној телевизији.

Учешће ОШ „13. октобар“ у пројекту „Здрава школа“ резултирало је многобројним новинама:

 1. Отворен је Продужени боравак под називом „Играоница, радионица, маштаоница“ у коме су ученици могли да уче и бораве после наставе под надзором учитеља,као и у просторији за креативан рад и одмор, за игру која је неопходна за срећан живот и развој детета;
 2. Опремљена је зубна амбуланта у којој су ученици, без страха, решавали здравствене проблеме и учили о оралној превенцији уз помоћ стоматолога;
 3. Школска кухиња организована је да задовољи потребе у исхрани ученика уз поштовање квалитативних и квантитативних норми, а све у циљу правилног развоја деце и мотивације да користе оброке припремљене у школи;
 4. Уређена је библиотека – медијатека у којој су деца упознавала чаробни свет књига и проширивала знања из најразличитијих области. Фонд књига проширен је акцијом „Поклон књига за школску библиотеку“. Посебно је интересантан простор из кога се може изаћи из библиотеке – атријум у коме су одржаване изложбе и вечери поезије.
 5. Посебно су опремљени кабинети за математику, хемију, ликовну културу, техничко образовање, као и музички кабинет.
 6. Опремљена је просторија за пријем родитеља чиме им је омогућен индивидуални контакт са наставницима.
 7. У ходницима школе поствљени су знаци „Забрањено пушење“.

Поштујући Критеријум за стручно-методолошки центар, реализовани су следећи пројекти:

 • 12.1997. године, поводом Светог дана посвећеног сиди, емитована је радио-емисија и организовани литерарни и ликовни конкурси на тему сида.
 • У априлу је одржан квиз „Оставимо пушење-остимо укус победе“, а у холу школе постављена је изложба на тему „Пушење или здравље“ и „Како пушење утиче на људска плућа“. Ученици су посетили изложбу светског здравственог плаката „Материнство је нешто посебно-учинимо га безбедним“ и на исту тему писали и радили ликовне радове. Награђен је рад „Разговор мајке и нерођеног детета“ ученице 63 Андријане Јовановић. У сарадњи са црвеним крстом пропраћена је акција „Крв живот значи“.

Да би сваког дана ученици и наставници могли да се подсете основних постулата пројекта „Здрава школа“, у дневницима од 1. до 8. разреда постављене су дијамантске деветке као путоказ примерен узрасту.

Школски здравствени одбор редовно се састајао и доносио важне одлуке на добробити ученика и колектива школе.

Оваквом организацијом школе и изузетним залагањем свог особља, у периоду 1997-1998. године, пројекат „Здрава школа“ је у потпуности испуњен, унапређењем здравља свих у образовно-васпитном процесу, а стечена знања и искуства благотворно су деловала на школску средину као и однос између школа, родитеља и локалне заједнице.

ОШ „13. октобар“ постала је методолошки центар за ширење идеја и садржаја програма „Здрава школа“ и промовисању здравог стила живота. Труд и преданост свих у школи награђена је организацијом Сабора школа у пројекту „Здрава школа“ на коме смо били домаћини представницима 30 школа (78 учесника) и представницима 9 Завода за заштиту здравља из целе Србије, представницима Министарства просвете и здравља из Београда, проф. др Бранке Легетић и др Оље Нићифоровић из Секретаријата за социјалну медицину и координатора мр Љубице Ђукановић у ЗЗЗЗ-а.

„Сабор здравих школа“ одржан 21. маја 1998. године у ОШ „13. октобар“, отворио је директор школе Небојша Саџаковић који је поздравио госте и захвалио се свим учесницима пројекта. Рад колектива и ученика ОШ „13. октобар“ похвалила је проф. др Бранка Легетић која је детаљно говорила о активностима школа из пројекта „Здрава школа“ и истакла шта је све ОШ „13. октобар“ остварила од постављених циљева:

 • уређење простора у школа
 • испуњење хигијенских услова
 • опремање школе
 • спровођење акције унапређења здравља
 • омогућавање здраве исхране деце
 • унапређење међуљудских односа.

Сабор је потврдио да су колектив и руководство ОШ „13. октобар“ радом и несебичним залагањем довели школу у сам врх школа у пројекту „Здрава школа“ ширењем идеја пројекта и промовисању здравог стила живота.

Учесници сабора срдачно су угошћени, а поред конструктивног рада и предлога, имали су време и да обиђу манастир Раваница, да се договоре о будућем раду и пријему нових школа у пројекат.

Делегација школа из примарне мреже посетила је Министарство просвете у Београду ради договора о даљим активностима у пројекту „Здрава школа“ и начинима будућег рада.