Основна школа ,,13. октобар” основана је 29. јуна 1965. године, са седиштем у Улици 29. новембра бр. 43. До оснивања нове школе дошло је због повећања броја ученика у двема градским школама, па је одлучено  да се оснује и трећа основна школа која би наставу изводила у згради Медицинске школе.

Због кашњења у оспособљавању школске зграде , ученици су похађали наставу у зградама Медицинске школе и Гимназије. Свечано отварање школе обављено је 13. октобра 1965, на Дан ослобођења града, тако да је нова школа добила назив у знак сећања на тај дан. 12. октобра 1991. године школа је добила нову зграду у Улици Алексе Шантића бб.

Данас је школа модерно опремљен објекат прилагођен потребама својих ученика са примарним циљем усвајања, разумевања и преношења знања и развијања вештина у склопу наставних и ваннаставних активности. Школа има фискултурну салу, два терена за мали фудбал од којих је један са вештачком травом, терен за рукомет, тениски терен, опремљене кабинете за извођење предметне наставе, библиотеку и медијатеку који доприносе успеху ученика у спортским и осталим предметним такмичењима, као и раду секција и школских тимова. Школа може да се похвали учешћем у пројектима “Здрава школа”, “Школа без насиља”, “Дигитална школа”, “Стварајмо спортисте”, као и учешћем својих ученика у Истраживачкој станици “Петница” и радом свих школских секција, Вршњачког тима и Ученичког парламента.

Модерним наставним средтвима, опремљеним кабинетима, истраживачким приступом и стваралачким активностима пратимо и прилагођавамо се потребама ученика, постижемо велике успехе и себи постављамо високе, али достижне циљеве.