Стрипотека

У склопу развојних активности школе, а у циљу побољшања понуде ваннаставних активности, у нашој школи је започео са радом стрип – клуб  – библиотека стрипова, читаоница и место на ком ученици могу да проведу део времена у школском дану.
Циљ клуба је популаризација девете уметности, развој читалачке културе и естетских вредности код ученика. Тренутни фонд стрипова је око 750 примерака које су школи донирали пре свих ученици и запослени, али је учешће у акцији прикупљања стипова узео велики број љубитеља стрипа који су за нашу акцију чули преко друштвених мережа, као и неке од водећих издавачких кућа – Пчелица, Форма Б и Весели четвртак.

За рад стрипотеке су задужени ученици осмог разреда, а врата стрипотеке отворена су свим ученицима школе. Циљ стрипотеке је вишеструк  – покушаћемо да ученицима кроз ваннаствану активност приближимо стрип, развијемо читалачке навике и отворимо им још једну могућност како могу квалитетно да искористе слободно време.

    У циљу повећања фонда стрипова, чланарина за стрипотеку  остала је иста – један стрип, а успостављен је и контакт са издавачким кућама које се баве стрип издаваштвом.

Позивамо вас да, ако сте у могућности, донирате стрип стрипотеци и тако подржите њен рад!