Организовање наставе у шк. 2020/2021. условима пандемије

У школској 2020/2021. години матична школа ће радити по следећем распореду:
Први циклус група А од 08:00 до 10:30
група Б од 10:50 до 12:10
Одељења првог циклуса до 16 ученика се не деле на групе па имају наставу од 8:00 са групом А
Други циклус од 12:30 од 16:50

Подручна одељења радиће од 8:00 без дељења одељења у гурпе.